Fir Froen zu eisen Produiten
oder Déngschtleeschtungen
wielt den +352 789 964

Impressum

Sungas S.à r.l.
Tom Peiffer
Oliver Höring

5-7 op Tomm
L-5485 Wormeldange-Haut

Tel: 78 99 64
Fax: 26 10 88 97
E-Mail: info@sungas.lu

 

Capital social: 25.000 €

No matricule: 2008 2436 759
RCS Luxembourg: B 141482
No. d’Identification TVA: LU 22791575
Banque : BCEE LU79 0019 2755 6417 0000

QUICK-LINKS